Viničné

Lipové stromoradie za Viničným

100 stromov dosadených medzi staré orechy v poľnej remízke.