Levice

Komunitná domácnosť

V útulku pre ľudí bez domova v Leviciach si miestni vysadili tradičné ovocné stromy, kríky, vinič a vytvorili miesto pre chov domácich zvierat. Projekt sa okrem praktického osohu z úrody snaží obyvateľov domova viesť k ekologickému a ekonomicky udržateľnému spôsobu života.