Povrazník

Koľko detí, toľko chutí

V rámci projektu chcú obyvatelia obce Povrazník spoločne dosadiť ovocné stromy, kry a liany a jedlé trvalky do Sadu pod stráňou v areáli bývalej školy a škôlky. Na terasách záhrady vytvoria relaxačný areál s jedlou výsadbou pre obyvateľov aj návštevníkov obce.