Liptovský Mikuláš

Javory pri Smrečianke

Bolo vysadených 75 ks javora horského pri cyklistickej trase v Liptovskom Mikuláši na línii Smrečianka, na projekte – rôznou intenzitou – spolupracovalo 11 partnerov. Sumárne bolo zorganizovaných 5 brigád, vrátane čistenia 4 tokov, ktorých sa zúčastnilo 46 dobrovoľníkov (175 odpracovaných osobohodín).