Viničné

Jarabiny na Slnečnej ul.

Výsadba na poslednej ulici vo Viničnom ako izolačná zeleň od poľa a hlavnej cesty doplnená kvetnatou lúkou namiesto trávnika.