Liptovský Ondrej

Ideme ďalej …

Občianske združenie TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti a obec Liptovský Ondrej vysadili 37 javorov horských v k. ú. Liptovského Ondreja v línii cyklistickej trasy Liptovský Ondrej - rázcestie bývalej osady Svätý Štefan, z daru fyzickej osoby a prostriedkov OZ TATRY (StartLab).