Remetské Hámre

Hamorské dubiny

V obci Remetské Hámre, na bývalom smetisku vytvorili a vysadili dobrovoľníci malý dobový park a oddychovú zónou pre turistov a cyklistov.