Nový Ruskov

Dubová alej

Pôvodne v 20. rokoch 20. storočia bol v lokalite les, postupne bol les vyklčovaný a premenený na ornú pôdu. Realizácia projektu oživila zabudnutý kút chotára. Mladá generácia sa dozvedela, kde konkrétne bol dubový les, kde bol majer, kde bola strelnica. Tí skôr narodení sa mohli preniesť do minulosti a oživiť si spomienky z detstva. Sami sme ostali prekvapení, koľko vecí z histórie sa nám vynorilo pri realizácii tohto projektu. Dubová alej nebude len pripomienkou minulosti. Duby skrášlia poľnú cestu a zabezpečia tieň poľnohospodárom, dedinčanom, turistom a cyklistom, zvýšia rozmanitosť a podporia život v krajine.