Snina

Chute starých odrôd – ovocný sad

Výsadba ovocného sadu tvoreného zo starých dlhovekých a menej tradičných odrôd stromov a kríkov. Realizácia sa uskutočnila v areáli školy za pomoci šikovných žiačok a žiakov pod vedením ich zanieteného učiteľa.