Bzince pod Javorinou

Alejou k susedom

Alej z gaštanov, líp, briez a orechov, spolu 88 stromov, vyrástla na starej oholínskej ceste, ktorá kedysi spájala podjavorinské dediny Bzince a Lubina. Poľná cesta, ktorú lemuje nová výsadba sa využíva na pešie prechádzky a cykloturistiku a aj vďaka tejto výsadbe sa stala navštevovanejšou.