Halič

Alej priateľstva

Alej priateľstva vedie popri cyklotrase, ktorá vedie od obce Halič po mesto Lučenec. Je hojne využívaná cyklistami, korčuliarmi, bežcami. V katastri obce Halič ju lemuje z jednej strany cesta 1.triedy, z druhej strany ju lemujú polia. Výsadbu sme realizovali na pozemkoch popri cyklotrase zo strany polí. Alej bude slúžiť ako vetrolam, tieň, zadržiavač vody z polí a hlavne ako estetický prvok krajiny.