Trstené pri Hornáde

Alej priateľov prírody

Začali sme s výsadbou novej aleje popri cyklotrase.