Žilina

250 stromov pre Solinky

V roku 2019 došlo na sídlisku Solinky k výrubu a poškodeniu drevín v ochrannom pásme parovodu, pretože sa vymieňal tento parovod, ktorý prechádza celým sídliskom. Takto bolo vyrúbaných alebo zničených až cca 70 stromov. Preto som presadil výsadbu aspoň 264 stromov tak, aby bola táto strata stromov naplno nahradená a ešte sme navyše získali nové stromy na vhodných miestach. Výsadba bola hradená z fondu náhrady drevín. Vytvorili sme aleje, divokejšie zákutia, aj malé skupinky drevín. Naše sídlisko sa veľmi potešilo a verím, že v ďalšej systematickej výsadbe budeme pokračovať.