Sap

Zveľadenie verejného priestranstva s výsadbou novej zelene

Stromy vysadené v rámci projektu boli vybraté tak, aby boli čo najviac v súlade s vidieckym a regionálnym charakterom územia. Tak, aby vytvárali čo možno najlepší estetický obraz. Naším hlavným cieľom bolo vytvoriť príjemné a užitočné prostredie pre obyvateľov obce, napomôcť k zníženiu prašnosti a vytvoriť dobré podmienky pre vtáctvo a iný hmyz.