Kladzany

Živý chotár obce Kladzany

Výsadbou chceme zmeniť súčasný výzor krajiny (veľké poľnohospodárske lány s monokultúrami technických plodín = zelené a hnedé púšte) a vrátiť jej pôvodný "živý" členitý a rozmanitý ráz, ktorý pritiahne do živej prírody pôvodných živočíchov, rastlinstvo. Obec Kladzany naďalej zvyšuje atraktivitu prostredia, zlepšuje kvalitu životného prostredia a mení ekologické myslenie ľudí. Projekt chce byť názorným príkladom toho, že ekologický prístup a ochrana životného prostredia prináša synergický efekt - čistú vodu, peknú a rozmanitú prírodu vhodnú na oddych, ktoré do lokality priťahujú čoraz viac ľudí.