Liptovský Ondrej

Zelené Horizonty

Občianske združenie TATRY, OZ LIPA – Liptovskí aktivisti, obec Liptovský Ondrej a študenti SOŠ Lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie realizovali výsadbu drevín v rámci projektu Slovenskej ornitologickej spoločnosť/BirdLife Slovensko „Zelené Horizonty“ č. „304021S218“, podporeného v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020. Bolo vysadených 100 líp v k. ú. Liptovského Ondreja v línii cyklistickej trasy Liptovský Ondrej - rázcestie bývalej osady Svätý Štefan a lipový háj (včelárstvo).