Obec Martinček

Zelená pre Martinček

Projektom Zelená pre Martinček sa podarilo vysadiť krásnu stromovú alej. Stromy oddelia novú diaľnicu od našej obce, stlmia hluk, zachytia prach a pomôžu zachovať malebný výhľad na Choč. Pri výsadbe stromov sa zišla takmer celá obec, pomocnú ruku k dielu priložili mládežníci, rodinky s malými deťmi, staršia generácia. Tak isto rôzne organizácie pôsobiace v obci - Miestny spolok Červeného kríža, Dobrovoľný hasičský zbor, poslanci obecného zastupiteľstva, vedenie obce. Súčasťou projektu boli aj sprievodné aktivity, v ktorých plánujeme pokračovať. Veríme, že tento projekt bol len začiatkom spolupráce komunity na zveľaďovaní nášho životného prostredia.