Komárno

Zelená oáza pri Mŕtvom ramene Váhu

Výsadbou drevín sme zvýšili biodiverzitu v danej lokalite a sadili sme budúcnosť aj vďaka edukačným prvkom, a tým sme splnili náš cieľ - prehĺbiť environmentálne cítenie návštevníkov Mŕtveho ramena Váhu a okolitého lužného lesa.