Hačava

Zalesnenie kopca Hačava

Náš zámer je revitalizovať rozsiahlejšie územie poznačené bývalou ťažbou magnezitu vedľa závodu Intocast a. s. V tomto smere aktívne komunikujeme aj priamo s Ministerstvom životného prostredia o možnostiach čerpania grantov z Plánu obnovy cez program "Znovu-zazelenanie Európy". Náš zámer ich zaujal, predstavili sme im konkrétne územia, o ktoré sa jedná vrátane ich záberov z drona. Projekt organizujeme s partiou nadšencov downhillového bicyklovania, spolu s ktorými by sme chceli pri zavážaní kopca zeminou a zalesňovaní vytvoriť nové trailové cyklo trate a skoky. Ide teda o unikátny projekt, budeme radi za akúkoľvek pomoc, podporu, poradenstvo, najmä pri hľadaní vhodnej grantovej výzvy a jej vypracovaní.