Rimavská Sobota

Zachráňme školský sad

Učitelia a žiaci zo strednej odbornej školy v Rimavskej Sobote si chcú vypestovať ovocný sad, ktorý bude slúžiť ako prírodná učebňa. Sad bude miestom stretnutí pri výučbe, ale aj pri zbere ovocia. Podporí sa tak komunita a dá sa príležitosť rôznym aktivitám súvisiacim so zberom úrody.