Jacovce

Výsadba v okolí školy

Okolie našej školy sme vysadili 8 stromčekmi, doplnili sme už začatú výsadbu, vytvorili sme tak celistvý rad stromov.