Zvolen

Výsadba na Pustom hrade

Národná kultúrna pamiatka Pustý hrad je veľmi známou pamiatkou nielen pre ľudí zo Zvolena a okolia. Nachádza sa vo významnom centre cestovného ruchu - na kultúrnej trase Barborská cesta a na Pohronskej hradnej ceste. Priestory Horného hradu Pustého hradu sú otvorené trávnaté plochy s menšími porastmi a kríkmi. Okrem dreveného prístrešku sa tu nenachádzajú miesta, ktoré by v horúcich letných mesiacoch poskytovali tieň. Mesto v spolupráci s miestnymi nadšencami sa rozhodli podporiť túto vzácnu lokalitu prirodzeným tieňom stromov.