Veľké Janíkovce

Výsadba čerešňovej aleje

5. novembra 2021 sa v Janíkovciach zišlo 30 dobrovoľníkov z radov študentov Obchodnej akadémie Nitra, aby zasadili čerešňovú alej pozdĺž cyklotrasy Nitra - Vráble. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili sadenia a adoptovali si čerešňu, ku koreňom ktorej mohli vložiť odkaz pre budúce generácie. Špeciálna vďaka patrí bagristovi Marekovi a vlastníkom pozemkov, ktorí s ochotou súhlasili s výsadbou čerešní v polohách, kde sú zachytené historickými mapami.