Poľný Kesov

Výsadba alejí v katastri obce Poľný Kesov

Hoci dážď aj blato sprevádzali výsadbu pri obci Poľný Kesov, podarilo sa tu vysadiť spolu 160 ovocných stromov a 200 okrasných kríkov. Sadili obyvatelia obce so starostkou, miestne mamičky s deťmi aj dva spriaznené poľovnícke spolky.