Vištuk

Vištucké lipky

Pri príležitosti 777. výročia obce Vištuk si miestni obyvatelia za dedinou vysadili rodovú lipovú aleju. Ide o náhradnú výsadbu aleje, ktorá na tomto mieste stála od čias vlády Márie Terézie. Jednotlivé lipky si adoptovali miestne rodiny a spolky a výsadbu okrem partnerov projektu podporila viac ako stovka ďalších menších i väčších podporovateľov vo verejnej zbierke. Obnova aleje, ktorá zahŕňa aj ošetrenie starých čerešní a orechov v aleji, je študentským projektom Mareka Ochabu na Sokratovom inštitúte. Bližšie info na Facebooku Vištucké lipky: www.facebook.com/VistuckeLipky .