Vištuk

Vištucké lipky II. etapa

Výsadba 78 líp veľkolistých za obcou Vištuk nadväzuje na prvú etapu obnovy aleje z roku 2021, kedy sme za výdatnej podpory miestnej komunity posadili 58 líp malolistých. V rámci druhej etapy sa tak podarilo dokončiť kompletnú revitalizáciu 1,1-kilometrovej aleje v celkovom počte 136 líp. Jednotlivé lipky si opäť adoptovali miestne rodiny a spolky. Obnova aleje, ktorá zahŕňala aj ošetrenie starých čerešní a orechov v aleji, je študentským projektom Mareka Ochabu na Sokratovom inštitúte. Bližšie info na Facebooku Vištucké lipky: www.facebook.com/VistuckeLipky