Spišské Vlachy

Vetrolamy Spišské Vlachy

Projekt základnej školy v Spišských Vlachoch, v rámci ktorého až 150 dobrovoľníkov z radov žiakov a zamestnancov školy, ale aj pracovníkov mesta, vysadilo na jar tohto roku 40 topoľov čiernych v dĺžke asi 1000 m. „Miesto, ktoré sme týmto projektom chceli zmeniť, v minulosti tvorilo prístupovú poľnú cestu a sčasti ornú pôdu. Nachádza sa medzi mestom a Agrovýkrmom Spiš, ktorý chová ošípané a zápach z neho vietor pravidelne zavieva do mesta Spišské Vlachy. V minulosti tento problém nebol, pretože presne na tom istom mieste rástli topole, ktoré sa časom žiaľ odstránili. Náš nový vetrolam bude slúžiť aj ako úkryt, útočisko pre poľné a lesné živočíchy i ako oddychová zóna pre ľudí. Keď stromy podrastú, prirodzene skrášlia priestor a v neposlednom rade výsadba prispela aj k rozvoju environmentálneho myslenia našich žiakov.“