Látky

Stromy na pastve

So stratou trvalého osídlenia lazov Látky - Sekcia sa stratili po 50 rokoch aj všetky ovocné stromy. Rozhodli sme sa vrátiť do krajiny pestrosť a pôvodné ovocné druhy. Pozemky, kde sa sadili stromy, ostanú využívané ako pasienky pre hovädzí dobytok a ovce a lúky ako zdroj sena. Hranice trvalých tvárnych porastov, teraz po zrealizovanej výsadbe, lemujú ovocné stromy a tak úroda ovocia bude dostupná pre všetkých pocestných. Výsadbový materiál od skúseného ovocinára Ľuda Vašša, obohatenie pôdy a ochranné prvky budú zárukou dobrého rastu. Pri výsadbe pomáhali rodinný príslušníci, priatelia, miestni poľovníci ale ruku k dielu priložili aj deti zo ZŠ Látky.