Vrbovce

Stromoradie Samuela Jurkoviča

Na výhľadovom kopci Kamenec v oblasti myjavsko – vrbovčianskych kopaníc bola pred časom vybudovaná spevnená cyklotrasa. Kopec Kamenec bol holý, bez výsadby, charakteristický rozsiahlymi lúčnymi spoločenstvami. V spolupráci s obcou Vrbovce sme sa rozhodli vysadiť na tomto kopci aleju, ktorú sme pomenovali po významnej historickej osobnosti regiónu Samuelovi Jurkovičovi. Vytvorili sme krásny krajinotvorný prvok v podobe lipovej aleje. Zrealizovanie zámeru má krajinársky a ekologický význam, ale aj význam osvetovo náučný a historický.