Tahyňa - Pavlovce nad Uhom

Slovak American Heritage Garden

Náš zámer bol zveľadiť priestor pred múzeum vysťahovalectva Kasigarda v obci Tahyňa - Pavlovce nad Uhom. Navrátením pôvodných starých odrôd ovocných stromov sme sledovali hneď niekoľko cieľov: Vytvorením sadu umocniť charakter pozemku múzea a zdôrazniť jeho spojenie s prírodou. Zasadili sme stromy tak ako sme plánovali. Príjemným bonusom a prekvapením bola výborná atmosféra počas celej výsadby medzi všetkými zúčastnenými. Nadšenie z dobre vykonanej práce bolo ešte umocnené výborným počasím.