Slovenské Pravno

Školské arborétum

Priestor okolo telocvične nebol využívaný, bola to voľná trávnatá plocha, ktorá sa v lete značne prehrievala. Žiaci si tam občas nazbierali lúčne kvety a išli sa skryť do tieňa. Naše očakávania z výsadby sa splnili, priestor sme zveľadili a vysadili stromami, ovocnými kríčkami. Bude zatienený a využívaní žiakmi a obyvateľmi obce. Prostredie sa ochladí a stane príjemným. Naše vyučovanie biológie a techniky bude pre žiakov zaujímavejšie a podnetnejšie.