Trstená

Školská záhrada

Vysadenie úžitkových ovocných drevín a krov, obklopených živým plotom z bukov. Na pozemku sme vysadili aj políčko košikárskej vŕby.