Banská Bystrica

Seniu sa nelení, v Seniu sa zelení

Išlo o výsadbu stromov do novovzniknutého ovocného sadu na pozemku domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na ich sebarealizáciu a podporu komunitnej spolupráce.