Čierne

Sakury pre Čierne

14 okrasných japonských čerešní zdobí vchod na detské ihrisko a okolie parkoviska. K detskému ihrisku sme zvolili trojmetrové stromy, ktoré budú robiť príjemný tieň pre ľudí na lavičkách a v okolí parkoviska 10 menších stromov.