Brezno

Sadíme budúcnosť Banisko Brezno – Jar 2024

Zrealizovaním projektu sa zveľadil ovocný sad výsadbou ovocných stromov pôvodných druhov typických pre túto lokalitu, zároveň projekt prispel k záchrane historického ovocného sadu - dedičstva pre ďalšie generácie. Neziskovej organizácii Brezno pre občanov sa podarilo naplniť očakávania, s ktorými zámer pripravovala. Podarilo sa utužiť spolupatričnosť medzi ľuďmi a prírodou, zachovať biodiverzitu, ale zároveň urobiť krajinu odolnejšou voči dôsledkom klimatickej krízy, nakoľko stromy sú jedným z kľúčových faktorov na ceste k udržateľnej budúcnosti. Zveľadil sa priestor, kde sa môžu stretávať obyvatelia mesta všetkých vekových kategórii, zároveň si po dozretí plodov budú môcť obyvatelia pozbierať ovocie a lokalita sa stane ešte atraktívnejšou pre prechádzky, šport a čoraz vyhľadávanejším priestorom pre oddych v krásnom, prírodnom prostredí. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným dobrovoľníkom, nesmierne nás teší zveľadený priestor, spolupráca komunít a Počas výsadby sa zrealizovali sa nasledujúce aktivity: - terén bol upravený, vykopali sa jamy o hĺbke 50 cm - zakúpili sa sadenice a materiál potrebný na výsadbu - materiál bol prepravený na miesto výsadby - prebehlo vysádzanie stromov pod odborným dohľadom Lesov mesta Brezna a v spolupráci Technických služieb Brezno Neziskovú organizáciu Brezno pre občanov potešil veľký záujem o pomoc pri výsadbe ovocných stromov. Výsadby sa zúčastnili seniori, tri triedy žiakov z miestnych základných škôl a široká verejnosť. Aktívne pomohlo viac dobrovoľníkov, ako nezisková organizácia dúfala. Aktivita, zanietenosť a nadšenie hlavne u seniorov boli veľkým príkladom pre žiakov základných škôl a ostatných dobrovoľníkov. Výsadba prepojila všetky generácie, ktoré sa spojili pre dobrú vec. Staršia generácia odovzdala svoje životné skúsenosti mladšej.