Liptovská Štiavnica

Zeleň nás spája

Stromy boli vysadené popri poľnej ceste: lipy v dĺžke približne 1300 m, orechy v dĺžke približne 1000 m.