Čab

Sad rodákov

V našej obci sa buduje výsadba parku "Na vale", kde sa za posledných 5 rokov vysadilo množstvo stromov - vŕb, bukov, liesok... V tejto časti sa v roku 2021 začalo z výsadbou Parku rodákov. Za každé jedno narodené dieťa v obci vysadia rodičia alebo príbuzní strom, ktorý zakúpi Obec Čab. Za deti narodené v roku 2020 to bolo na jeseň 2021 8 stromov - čerešní, za deti narodené v roku 2021 to bolo na jar 2022 vysadených 11 stromov - 8 sliviek a 3 višne. V tento milej začatej tradícii chceme každý rok pokračovať.