Nižný Hrušov

Relax pri obecnej studni Anny Lesznai

Sedem verejných studní je unikátom obce Nižný Hrušov. Studne postupne rekonštrujeme a na jeseň v ich blízkosti vysadili lipy a javory, spolu 28 stromov. Vďaka prístupnej vode bude zabezpečené potrebné zalievanie, aby sa stromy dobre ujali.