Žilina

Park Frambor

Získanie grantu spustilo obnovu zelene v území Frambor. Pred samotným projektom sa nedalo hovoriť o parku, ale iba o zelenej ploche v širšom centre mesta Žilina. Vďaka podpore z programu Zelené oázy sa celé územie zmenilo na park. Podarilo sa nám vysadiť veľký vetrolom, ktorý má park odhlučniť od frekventovanej cesty, rekultivovať pôdu, vysadiť trávu, založiť stromovú alej, vysadiť kvetinové záhony. Sú to priame činnosti, ktoré dali tomuto priestoru status Park.