Vištuk

Pamätné lipy SR vo Vištuku

OZ Za zelený Vištuk v spolupráci s obcou Vištuk posadilo v parku tri pamätné lipy pri príležitosti 30. výročia Slovenskej republiky.