Rimavská Sobota, Vyšná Pokoradz

Ovocný sad zabudnutých odrôd

Zámerom projektu bolo doplniť nazbierané historické odrody ovocných stromov ďalšími odrodami (138 ks) a vytvoriť tak unikátnu zbierku stromov z ovocných odrôd európskeho významu na malebnom kopci nad Rimavskou Sobotou (m. č. Vyšná Pokoradz). Výsadbou, pestovaním a ďalším rozširovaním historických (krajových) odrôd chce združenie prispieť k popularizácii ovocinárskeho štýlu a tiež výskumu adaptabilnosti nových odrôd na miestne prírodné podmienky.