Trstená

Ovocný sad starých a krajových odrôd

Cieľom založeného ovocného sadu na sídlisku Západ, je okrem podpory biodiverzity, aj prispieť ku skvalitneniu životného prostredia obyvateľov, poskytnúť im rozšírenie možností ako tráviť voľný čas. Mesto chce takto sprístupniť možnosť mať vlastnú ovocnú úrodu pre obyvateľov, ktorí bývajú v bytových domoch. Pre ovocný sad sme využili verejné zelené plochy s nízkou biodiverzitou, ktoré si vyžadovali časté úpravy, v podobe intenzívneho kosenia a pretvorili sme ich na hodnotné a esteticky príťažlivé plochy. Výsadbu sme navrhli tak, aby sa zabezpečili zdravé a perspektívne stromy s potenciálom dlhovekosti a bohatej úrody. Ovocný sad sme doplnili o kvitnúcu lúku a vetrolam z liesky obrovskej a tak sme potenciál územia využili na maximum. Veríme, že všetci, ktorí budú prechádzať touto ovocnou záhradou, pocítia príjemný pocit z farebne pestrého, ekologicky hodnotného a hlavne chutného prostredia.