Gerlachov

Ovocný sad Gerlachov

Od roku 2019 sa snažíme obnoviť starý ovocný sad, ktorý bol založený v roku 1953. Realizujeme nové výsadby, pestujeme vlastné podpníky, ošetrujeme staré stromy a včelárime.