Podhorie

Oddychová zóna pre šport a kultúru

V Podhorí pri Banskej Štiavnici postupne upravujeme športovo kultúrny areál, kde sa konajú všetky obecné podujatia. V areáli sme vysadili stromy, ktoré prinesú prirodzený tieň a hniezdne možnosti pre vtáctvo.