Píla

Od krížu ku krížu

Dobrovoľníci a deti z Pílanského klubu vysadili 21 starých odrôd stromov, všetko miestne odrody, naštepené od OZ Jablonka. Zámer bol najmä posadiť nové stromy, nakoľko sa tu roky rokúce nič nové neposadilo a motivovať deti k tejto zmysluplnej činnosti. Ako aj zaviať na tento náš koniec sveta trochu pozitívneho "vzduchu" a vzruchu. Sadiť budúcnosť je nádherná myšlienka a presne to sa nám podarilo, nakoľko všetky stromy vysadili deti vo veku od 5 do 9 rokov, tie, ktoré budú aj v budúcnosti užívať ich plody. A spolu s nami sa budú o stromy ešte ďalších pár rokov starať.