Zborov

Obnova Rákociho lipovej aleje

Prvotnou motiváciou našich snáh o obnovu lipovej aleje bolo prinavrátenie historickej hodnoty daného priestoru, vzbudenie záujmu ľudí o potenciál územia, ktorého zhodnotením získajú nielen obyvatelia obce Zborov, ale aj stále sa zväčšujúca masa turistov. Naše aktivity na záchranu Rákociho lipy vyvíjame už od roku 2012 a úprimne môžeme povedať, že sme veľmi šťastní, že sa do samotnej výsadby aleje môžeme po 9 rokoch konečne pustiť. Zásluhou miestneho štepára pána Milana Železného sme postupne naštepili vzácne Rákociho lipy, ktoré chceme vysadiť v historicky čo najvernejšej podobe - samozrejme pri rešpektovaní súčasných daností a obmedzení, ktoré toto územie má.