Horné Hámre

Obnova čerešňovej aleje na Majeri

Vysadili sme 21 starých odrôd v historickej aleji výlučne dobrovoľníckou prácou.