Partizánske

Nové stromy na Šípku v Partizánskom

Pár dní pred samotnou výsadbou boli vybagrované a poliate jamy. Zamestnankyňa mesta Ingrid Gahérová otvorila akciu privítaním všetkých účastníkov. Samotnú výsadbu začal p. Milan Hronec z Nadácie Ekopolis odborným a zároveň pútavým vysvetlením spolu s praktickou ukážkou správneho sadenia stromov. Následne sa pridali predškoláci z MŠ Malinovského, štvrtáci zo ZŠ Malinovského a ostatní členovia komunálnej čaty. Takto spoločne bolo vysadených všetkých 17 stromov, ktoré boli zároveň uviazané o pomocné koly.