Veľký Klíž

Nech nové korene chránia staré korene

Alej je vysadená z 9 líp a v bezprostrednej blízkosti sú vysadené 2 čerešne.