Slopná

Návrat stromov

Vysadených bolo 27 pôvodných druhov listnatých drevín (duby a lipy) ako budúca alej popri cyklotrase z obce Slopná (v okrese Považská Bystrica) do Visolají.